Ruimen Gaten ruimen is een manier om een gat op een bepaalde passing te kunnen maken.
Ruimen is een relatief snelle bewerking bij enkelstuks ten opzichte van kotteren. Bij kotteren is de bewerkingstijd alleen sneller als er sprake is van seriewerk. Het ruimen van passingen is niet altijd even zuiver. Bij te lage of te hoge voedingen kunnen de gaten soms toch nog afwijken qua diameter. Kotteren is dan veel zuiverder dan ruimen.

Ruimen gebeurt bij Heudra Metaalbewerking meestal nog op conventionele draai of freesbanken of kolomboormachines. Bij het CNC-gebeuren kan een passingmaat meestal gefreesd worden. Alleen de kleinere diameters tot 5mm wordt ook nog CNC geruimd.

Ruimen Ruimen Ruimen